maandag 16 juni 2014

Alle lijntjes wijzen omhoog.

Vorige week had ik weer een officieel gesprek op school. Dat hebben we ongeveer 3 x per jaar, aan het begin van het schooljaar en rondom het uitreiken van de rapporten. Nu de vakantie bijna voor de deur staat is het tijd voor een afronding.
Het gaat goed met hem. Hij is een redelijk gemiddelde leerling en hij heeft op alle Cito toetsen beter gescoord dan de vorige keer. Daarom liepen alle lijntjes in de grafiekjes omhoog. Nou vind ik die toetsen en de vakken niet het allerbelangrijkst, want ook eenzijdig. Maar het is een mooie afspiegeling van zijn groei. Want ook op sociaal gebied gaat het steeds beter. Zo speelt hij vaak het spel “Kikker be cool”, met de stagiaire van de HBO-opleiding psychologie, die school elke keer voor hem regelt. Dan praten de kinderen over gevoelens en gedachten bij de dingen uit hun leven. In het begin deed hij dat alleen, de laatste tijd ook samen met steeds een ander kind. Het valt op dat hij steeds meer belangstelling krijgt voor hun verhalen en emoties. Over bijvoorbeeld moeders die in het ziekenhuis liggen en hoe het is als je ouders gescheiden zijn.
En op het schoolplein maakt hij ook meer contact met andere kinderen en dan met name met de meiden uit groep 8, waar hij vaak even mee gaat kletsen. Nog altijd zijn favoriete manier van omgang met anderen :-)
Volgend schooljaar verdwijnt Pelle’s (symbolische) rugzakje. Dat betekent dat de hulp aan kinderen zoals hij op een andere manier gefinancierd wordt. We hebben al voorlichting gehad, maar dat ging heel erg over het beleid voor nieuwe kinderen en over systemen en overlegorganen . Daarin verzand je al snel als het over de jeugdhulpverlening gaat, is elke keer weer mijn ervaring. Hele stelsels zijn er opgetuigd waar heel veel geld in om gaat en aan het eind van al die processen staat dan ook nog ergens een kind. Dat wordt bijna vergeten en wat al die verandering concreet gaan betekenen, daar heeft niemand nog een idee van.
Maar niets ten nadele van school, die zich enorm voor hem inzet. Volgend jaar is een overgangsjaar en dan krijgt hij in ieder geval dezelfde ondersteuning die er nu ook is. Dat is fijn want het werpt zeker zijn vruchten af.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten