donderdag 1 oktober 2015

Groep 7.

Afgelopen dinsdag had ik een gesprek op school. De zomervakantie is inmiddels al weer een paar week voorbij in Pelle zit nu in groep 7. Samen met de intern begeleider en zijn meester bekijken we wat hij nodig heeft, dit jaar. Het is, zoals elke keer, weer een fijn gesprek. Er is veel zorgvuldige aandacht voor hem en de toon is heel positief. Wat opmerkelijk is, realiseer ik me achteraf, is dat het woord autisme niet één keer is gevallen. Dat voegt kennelijk voor ons alle 3 niets toe.
We hebben het wel over de eigen regels die hij in zijn hoofd heeft en waar hij soms maar moeilijk van af kan wijken. Als zijn meester het anders wil dan in het boek staat is dat wel lastig voor Pelle. Of als zijn meester wil dat de kinderen met potlood in de werkboeken schrijven in plaats van met een pen. Ik heb respect voor de aanpak van zijn leerkracht, die Pelle veel vertelt over zijn eigen beweegredenen en Pelle ook laat nadenken hierover.

Briefje over de voor- en nadelen van pen en potlood. Kader gemaakt door zijn meester, ingevuld door Pelle.
Briefje van zijn meester. Met de vraag of Pelle wil nadenken over zijn weektaak en wat hij kan doen om deze af te maken binnen de tijd. Na schooltijd een gesprekje hierover.
We hebben afgesproken dat zijn meester samen met Pelle wat plannetjes gaat maken voor het komend schooljaar. Wat wil hij zelf leren? Wat voor stappen zijn hiervoor nodig? Hoe kan hij die maken? Zo krijgt hij meer zelfinzicht en ook meer verantwoordelijkheid. Ik ben benieuwd hoe het gaat uitpakken allemaal en heb er het volste vertrouwen in.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten