donderdag 10 december 2015

PGB.

Twee week geleden kreeg ik een medewerkster van onze gemeente op bezoek vanwege de her-indicatie voor ons PGB. Ik had een zorgplan voor Pelle geschreven waarin ik heb beschreven welke hulp Pelle nu krijgt en waarom. Het opstellen van het plan vergde wel tijd, maar was verder niet zo moeilijk. We draaien nu al jaren het speelprogramma en vormen met z'n allen (Lila, Mart, Gemma en Mya) een mooi team. We werken met doelen, gekoppeld aan vaardigheden en met mooie technieken om die doelen dichterbij te brengen. Wat niet wil zeggen dat we ze ook elke keer halen. Pelle is een kind, geen poppetje klei dat je in elke gewenste vorm kunt kneden. Maar de doelen geven richting aan ons doen en laten. We doen niet zomaar wat. Onze focus ligt overigens niet alleen maar in de toekomst. We genieten ook erg van het hier-en-nu met hem. En voor mij ligt de focus niet alleen op Pelle maar ook op mezelf. Wat kan ik doen aan mijn eigen welbevinden en geluk, onafhankelijk van wat Pelle doet en laat, zodat ik in het moederschap kan groeien?
Hieronder een stukje tekst uit het plan:

Uitgangspunt bij alles wat we doen is onze onvoorwaardelijke liefde en geloof in zijn mogelijkheden. Wij gaan de wereld van Pelle binnen en maken daar plezier en contact . Als het contact er is, voegen we wat toe, waarbij we gebruik maken van zijn motivatie. In de toevoeging zitten onze doelen verwerkt.
De doelen zijn in 4 categorieën opgedeeld: 
  • oogcontact en non- verbale communicatie (elkaar aankijken, mimiek, reageren op lichaamshouding)
  • communicatie (van woorden zeggen tot een gesprek met elkaar voeren)
  • gezamenlijke interesse (van leven in de eigen wereld naar belangstelling voor de ander en ervaringen delen, omgaan met leeftijdsgenootjes.)
  • flexibiliteit (van rigide en controlerend naar flexibel en spontaan) 
We maken hierbij gebruik van het ontwikkelingsmodel van Son-Rise, waarin de vaardigheden hierboven verder zijn geconcretiseerd en zijn onderverdeeld in verschillende fasen: (http://www.autismtreatmentcenter.org/media/pdf/developmental_model.pdf ). 

We variëren op deze basis, al naar gelang wat Pelle nodig heeft in zijn dagelijks leven. We zijn daarom ook bezig met 2 andere doelen, nl. 
  • omgaan met angst (bijvoorbeeld voor de kat, voor vieze handen) en eigen verzonnen regeltjes
  • zelfstandig spelen 
Voor voorbeelden verwijs ik naar de bijlagen

Ik heb mondeling toegelicht dat voor een doel als 'zelfstandig spelen' een aantal bouwstenen nodig zijn, zoals alleen kunnen zijn, fantasie hebben, interesse hebben in speelgoed, kunnen handelen, concentratie etc.
In de bijlagen heb ik per doel stukjes uit de speelverslagen van iedereen, inclusief mezelf, opgenomen. Zo wordt ook duidelijk wat we concreet doen en ook hoe we het doen: interesse van Pelle (voebal, pot met beslag uitlikken, Kikker en vriendjes) gebruiken om een volgende stap te zetten (samen een spel maken, met zijn schoolvriendinnetje Brownies bakken, een puzzel maken, hem verleiden om muziek te maken).
Ik heb nog meer geschreven. Natuurlijk iets over het resultaat (hoe Pelle is gegroeid, de afgelopen jaren) en over zaken die nog altijd lastig zijn, voor hem en ons, zoals zijn grote afhankelijkheid van ons.
Al met al is het een mooi plan geworden met een goed doortimmerd verhaal over wat we hier thuis doen en waarom we nu nog een PGB nodig hebben.
En het heeft zijn vruchten afgeworpen. Ik krijg voor volgend jaar weer een budget toegekend, zodat we op dezelfde voet door kunnen gaan. Daar ben ik heel erg dankbaar voor. Want ik realiseer me dat de gemeente moet bezuinigen op jeugdzorg, omdat er minder budget beschikbaar is dan voorheen. Dus weer een vergelijkbaar PGB is helemaal niet vanzelfsprekend. Ik voel me dankbaar dat we door kunnen gaan met spelen en dat we daarmee Pelle ongelooflijk veel kansen kunnen bieden. Die zijn niet voor elk kind weggelegd. Er zijn zo veel kinderen in Nederland die onder moeilijke omstandigheden opgroeien, zoals armoede. Dan zijn wij als gezin gezegend met zo veel mogelijkheden, warmte en liefde. En met zo veel perspectief. Het kleurt mijn dagen in warme tinten.


Tree of Abundance

1 opmerking:

  1. Hé, mooi nieuws! Sowieso dat alle inspanning loont, maar ook dat de gemeente dat inziet!

    BeantwoordenVerwijderen